Prezentare

Centrul de Cercetări pentru Prognoză Macroeconomică și Regională (PROMAR) a fost infiintat la începutul anului 2007. Senatul Academiei de Studii Economice a aprobat acreditarea instituțională a PROMAR la data de 31.01.2007, aceasta fiind urmată de aprobarea reacreditării periodice conform procedurilor în vigoare.

Ariile principale de interes stiinţific sunt prognoza macroeconomică (creşterea economică durabilă, corelații macroeconomice, evoluții sectoriale, corelația sectorial-regional, decalaje Romania – UE, integrare europeană), prognoza dezvoltării regionale (creșterea economică regională și politici –suport pentru convergență și competititivitate regională, cooperare teritorială, piețe regionale ale muncii, migrația internă si externă, impactul investițiilor, clusterele regionale, capitalul teritorial, raportul urban-rural, dezvoltarea locală, zonele metropolitane, politici de dezvoltare regională, planificare regională, finantarea dezvoltarii regionale, impactul utilizării fondurilor europene asupra dezvoltarii regionale s.a.) cu abordari bazate pe modele previzionale, comparaţii internaţionale,  scenarii, strategii. De asemenea, sunt avute in vedere curentele contemporane de gândire economică prospectivă si analiza epistemologica a abordarilor inter si transdiciplinare in scopul previzionarii teoriilor economice actuale.

Pe parcursul functionarii sale PROMAR a stabilit relaţii de colaborare sau parteneriat cu alte centre de cercetare ale ASE, cu centre de cercetare ale altor universitati din Romania (ex.: Centrul de Studii Europene “Jean Monet” – Universitatea “Al.I.Cuza” Iasi), cu institute de cercetări din cadrul INCE al Academiei Române (ex.: Institutul de Prognoza Economica) , cu Institutul Naţional de Statistică, Comisia Naţională de Prognoză, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Agentia de Dezvoltare Regionala Bucuresti-Ilfov s.a..

La nivel international, au fost  stabilite acorduri de cooperare cu Regional Applications Laboratory (REAL) –  University of Illinois at Urbana-Champaign, USA, Department of Economic Geography and Geoinformatics – Wirtschaftsuniversitaet Vienna, Austria,  Research Centre of Regulatory Science – George Mason University, USA ş.a. De asemenea, PROMAR a fost inclus in retelele de cooperare ale proiectelor internationale in care a detinut pozitia de project partner (ASE-PROMAR), alaturi de centre de cercetari din peste 20 de țări membre ale Uniunii Europene plus Norvegia, Islanda, Serbia, Albania.

Membrii si colaboratorii centrului au fost / sunt implicaţi în derularea unui mare număr de proiecte de cercetare cu finanţare nationala sau internaţională (Orizont 2020, FP7, ESPON, SEE Transnational Programme, CERGE, COST s.a.) arondate PROMAR.

Ca urmare a rezultatelor deosebite obtinute in activitatea de cercetare, unul dintre aceste proiecte – “Municipal Property Management in South-Eastern European Cities (PROMISE)” – arondat PROMAR,  a primit din partea International Project Management Association (IPMA)  “the Judges Commendation Status and Diploma” in cadrul competitiei “the IPMA Achievement Award” –  categoria “Community Service Projects”.

 

De asemenea, PROMAR a fost selectat de Regional Science Association International pentru o prezentare a centrelor de cercetare din diferite țări ale lumii cu preocupări susținute în domeniul științelor regionale. Prezentarea a fost diseminată prin intermediul RSAI Newsletter.